Tag: movies-hd

หนังใหม่: The Croods A New Age – เดอะครู้ดส์ ตะลุยโลกใบใหม่

0 Comment

หนังใหม่: The Croods A New Age – เดอะครู้ดส์ ตะลุยโลกใบใหม่ หนัง The Croods A New Age หรือชื่อไทยว่า เดอะครู้ดส์ ตะลุยโลกใบใหม่ ครอบครัวก่อนประวัติศาสตร์กลุ่มแรกที่ออกเดินทางท่องโลกเพื่อหาสถานที่ที่ปลอดภัยพอที่พวกเขาจะเรียกว่าบ้าน ไม่นานพวกเขาก็ค้นพบสวรรค์ที่มีกำแพงล้อมรอบ และคิดว่าปัญหาของเขาหมดไปแล้ว แต่ปัญหาก็คือมีครอบครัวนึงอาศัยอยู่ที่นั่นแล้ว พวกเขาอยู่บนลำดับขั้นที่สูงกว่าเหล่า Croods และพวก Croods ก็ได้เป็นแขกรับเชิญคนแรกของโลก

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.